O-nädala Finaal

Prindi

Reede 20.juuni - O-nädala Finaali 1.päev - lühirada, WRE

Laupäev 21.juuni - O-nädala Finaali 2.päev - tavarada, 100 KP jooks

Koht ja aeg

Keila-Joa

Start stardiprotokolli järgi algusega:

1. päev - 18.00

2. päev - 12.00

Avatud raja start toimub päevaku formaadis
1.päeval 18.00 - 20.00 ja 2.päeval 12.00 - 14.00

Maastik ja kaart

Tiheda teedevõrguga väga hea läbitavusega männimets. Kaldajärsaku ja jõe merresuubumise ümbruse ebakorrapärase reljeefiga ala.

Kaardid on trükitud offset-meetodil.

Eelmine kaart: (2007) - http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2007012.gif

Võistlusklassid ja rajapikkused

 • 1.päeva võitja aeg MW21A klassides 30 - 35 minutit. Teistes klassides kuni 25 minutit.

 • 2.päeva võitja aeg lähedane tavarajale

Klass

Start 
1.päev

Pikkus 1.päev

KP-de arv
1.päev

Start
2.päev

Pikkus

2.päev

KP-de arv

2.päev

Joogipunktide kaugus stardist (2.päev) km

W8NR

2

1,5 km

5

2

1,6 km

9

0,8 km

W10NR

2

1,5 km

5

2

1,6 km

9

0,8 km

W12

1

1,8 km

8

2

3,4 km

24

1,3 km

W14

1

2,2 km

8

2

4,3 km

28

1,8 km

W16

1

2,7 km

11

2

4,7 km

35

1,5 km

W18

1

3,5 km

15

2

6,1 km

45

2,8 km
3,9 km

W20

1

3,6 km

15

1

7,9 km

60

3,2 km
5,0 km


W21A

1

4,8 km

19

1

9,5 km

70

4,0 km
5,2 km
8,2 km

W21B

1

3,5 km

15

2

6,1 km

45

2,8 km
3,9 km

W21C

1

2,3 km

8

2

5,3 km

33

2,0 km

W35

1

3,6 km

15

2

6,6 km

50

2,0 km
4,8 km

W40

1

3,3 km

13

2

5,7 km

40

2,3 km
4,3 km

W45

1

2,8 km

12

2

5,7 km

40

2,3 km
4,3 km

W50

1

2,7 km

11

2

4,7 km

35

1,5 km

W55

1

2,6 km

11

2

4,2 km

34

1,8 km

W60

1

2,0 km

8

2

4,2 km

34

1,8 km

W65

1

2,0 km

8

2

3,5 km

25

1,5 km

W70

1

2,0 km

8

2

3,5 km

25

21,5 km

 

Klass

Start 
1.päev

Pikkus
1.päev

KP-de arv
1.päev

Start 
2.päev

Pikkus

2.päev

KP-de arv

2.päev

Joogipunktide kaugus stardist
(2.päev) km

M8NR

2

1,5 km

5

2

1,6 km

9

0,8 km

M10NR

2

1,5 km

5

2

1,6 km

9

0,8 km

M12

1

1,8 km

8

2

3,4 km

24

1,3 km

M14

1

2,2 km

8

2

4,3 km

28

1,8 km

M16

1

3,6 km

15

2

6,1 km

45

2,8 km
3,9 km

M18

1

3,9 km

16

1

8,7 km

65

2,7 km
4,7 km
6,4 km

M20

1

4,4 km

18

1

10,7 km

79

4,8 km
6,8 km
8,3 km

M21A

1

6,2 km

24

1

13,9 km

100

4,9 km
7,3 km
9,5 km

M21B

1

3,6 km

15

1

7,9 km

60

3,2 km
5,0 km

M21C

1

2,3 km

8

2

5,3 km

33

2,0 km

M35

1

4,4 km

18

1

10,7 km

79

4,0 km
6,8 km
8,3 km

M40

1

4,3 km

15

1

9,6 km

70

3,5 km
5,9 km
8,3 km

M45

1

3,9 km

16

1

8,7 km

65

2,7 km
4,7 km
6,4 km

M50

1

3,6 km

15

1

7,9 km

60

3,2 km
5,0 km

M55

1

3,3 km

13

2

6,6 km

50

2,0 km
5,0 km

M60

1

2,8 km

12

2

5,7 km

40

2,3 km
4,3 km

M65

1

2,6 km

11

2

4,2 km

34

1,8 km

M70

1

2,6 km

11

2

3,5 km

26

1,5 km

NR – nöörirada

Kaart 1.päeval – lühirada

Kaardi suurus A4, mõõtkava 1:10 000, samakõrgusjoonte vahe 5m.

MW21A klassides on rajal kaardivahetus (raja teine osa on kaardilehe teisel küjel).

Kaart 2.päeval – 100KP jooks

 • MW16 ja vanemad klassid:
  Kaardid on A3 ja A4 suuruses, mille ühel küljel on tavakaart mõõtkavas 1:10 000 ning teisel küljel reljeefikaart mõõtkavas 1:5000.
  Rada jaguneb kolmeks osaks: 1. ja 3. osa on tavakaardil, 2. osa reljeefikaardil.

 • Klassid MW12 ja MW14:
  Rada koosneb ainult ühest osast, mis on tavakaardil mõõtkavas 1:10 000.
  Kaardileht on A4 suuruses.

 • Nöörirada (MW8-10NR):
  Rada koosneb ainult ühest osast, mis on tavakaardil mõõtkavas 1:5000.
  Kaardileht on A4 suuruses.

Samakõrgusjoonte vahe 5m.

Võistluskorraldus

 • Eraldistardist individuaalne suundorienteerumine

 • 1.päeval antakse MW21A klassi võistlejatele WRE (maailma edetabeli) punkte
 • 1. päeval rajal joogipunkti ei ole, kuid MW 21 klassides võimalik jätta oma jook rajale, paigutades selle keskusest läbijooksul, silla kõrval, asuvale lauale
 • Mõlemad võistluspäevad lähevad Eesti Orienteerumisliidu edetabeli arvestusse

 • Eesti edetabeli 20 esimest ja maailma edetabeli 500 esimest loositakse MW21A stardinimekirja lõppu
 • Eelstart 3 minutit
 • Stardiintervall 2 minutit
 • Rinnanumbrid asuvad võistluskeskuses, stardivärava läheduses
 • Kontrollaeg 1.päeval 2 tundi, 2.päeval 5 tundi
 • 2.päeval kasutatakse MW21A klassides hajutust

 • Väljudes võistluskeskusest startide suunas tuleb võistlejal läbida stardivärav, kus registreeritakse kasutatav SI-kaart ning kontrollitakse selle mälumahu piisavust.
 • Eelstardis on kõikidele klassidele lahtised lisalegendid
 • Kaugused startidesse:

   

  Reede 20.juuni

  Start 1 (MW 12-70)

  600m

  Start 2 (M8NR, M10NR, W8NR, W10NR, avatud rada)

  800m


   

  Laupäev 21.juuni

  Start 1 (M18, M20, M21A, M21B, M35, M40, M45, M50, W20, W21A)

  1900m

  Start 2 (M8NR, M10NR, M12, M14, M16, M21C, M55, M60, M65, M70, W8NR, W10NR, W12, W14, W16, W18, W21B, W21C, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, avatud rada)

  600m

Stardiskeem reedel ja laupäeval

Autasustamine

Autasustamine toimub teisel võistluspäeval jooksvalt, vastavalt tulemuste selgumisele. Hiliseimad autasustamised ligikaudselt kell 18.00.

Autasustatakse MW21A klasside kuute parimat ja teiste klasside parimaid vastavalt osavõtjate arvule klassis.

Autasustamine toimub lühiraja ja 100KP jooksu koondarvestuses, kahe päeva ajad liidetakse.

Võistluskeskuse skeem

keila-joa 040614.jpg

Kohalesõit ja parkimine

Tallinna kesklinnast võistluskeskusesse on 33 kilomeetrit.

Tallinnast sõita Haabersti ringristmikust Rannamõisa teele Kloogaranna suunas (maantee nr 11390). Tähistus algab 27. kilomeetril Keila-Joa asulas. Parklast võistluskeskusesse 500-700 meetrit.

Võistluskeskuse koordinaadid:                             Sõidukite parkla koordinaadid:

N: 59°23'52.3"           E: 24°17'18.5"                   N:59°23'53.9"           E: 24°17'57.1"

N: 59.397871             E: 24.288470                    N:59.398308             E: 24.299189

Suurim orienteerumisüritus Eestis!

Toetajad